مرجع رسمي مقالات كاربردي قاليشويي مرجع رسمي مقالات كاربردي قاليشويي .

مرجع رسمي مقالات كاربردي قاليشويي

انواع جنس فرش ماشيني كدامند؟


كالا فرش از مهم‌ترين بهترين قاليشويي در مشهد عامل ها تاثيرگذار در گزينش فرش‌هاي منزل ميباشد. فرش‌ها بخشي از چينش خانه ميباشند كه به‌تدريج عوض مي شوند؛ به همين استدلال، دوام و بها آنان اهميت متعددي پيدا مي‌نمايد. فرش‌هاي ماشيني بين دوست داستني‌ترين فرش‌هايي قرار دارا‌هستند كه در بيشتر منزل‌هاي اهل ايران وجود دارا‌هستند. قيمت خوب، شباهت بالا به فرش‌هاي دستباف و سهولت در قاليشويي از عارضه ها عمده بسط اين فرش‌ها در كشور ايران مي باشند.

فرش‌هاي ماشيني از حدود ۵۰ سال پيش در جمهوري اسلامي ايران اشاعه پيدا كردند. به انگيزه تقاضاي وسيع در كشور‌ايران و گران بودن اشكال دستباف، فرش‌هاي ماشيني خيلي زود به محبوبيت رسيدند. ساخت‌و‌ساز انبوه فرش‌هاي ماشيني از ده سال ۶۰ استارت شد و چند كارگاه توليد ها خويش را به بازار عرضه كردند.

كالا فرش هاي ماشيني تا به امروز با تغييرات متعددي ياروهمدم بوده ميباشد. استعمال از مواد كيفيت خوب براي ساخت‌و‌ساز انبوه اهميت متعددي داراست، چون اين باور به دست ميايد كه خطاها كمتري در هنگام مراحل تشكيل داد ايجاد خواهد شد.

فناوري و تنوع الياف فرش
فناوري تشكيل داد و الياف متفاوت در كيفيت پاياني فرش، نقشي اصلي دارا هستند. همينطور تيم‌بندي اشكال محصول فرش ماشيني مبني بر نوع موادي ميباشد كه در تشكيل داد الياف آن گزينه به كارگيري قرار ميگيرند.

اكريليك به وسيله بيشتر سازندگان فرش در جهان تحت عنوان شايسته ترين كالا فرش ماشيني در لحاظ گرفته مي گردد. اين ماده شباهت متعددي به الياف طبيعي مانند پشم داراست و در مقايسه با مواد ديگر از دوام و كيفيت بسيار بالايي شامل است. همينطور فرش‌هاي اكريليك، بها بسيار قابل قبولي داشته و شستشوي آنها در قاليشويي شل‌خيس ميباشد.

مواد تحت از ساير موادي مي‌باشند كه در بافت فرش به عمل ميروند:

پلي پروپيلن: اين ماده به جهت مقاومت در قبال رطوبت و بافتي مشابه به پشم از آوازه متعددي برخوردار‌است.
پلي آميد: ماده‌اي انعطاف‌پذير كه ميتواند، وزن متعددي را تحمل نمايد و پاك كردن آن بسيار سهل وآسان ميباشد.
پشم: مناسب‌ترين الياف طبيعي كه بافتي قابل انعطاف داشته و رنگ‌آميزي آن اشباع خير را ارائه ميدهد.
پلي استر: پلي استر به فرش، جلوه‌اي درخشان مي بخشد و آن را مانند فرش‌هاي ابريشمي علامت مي دهد.
الياف BCF: نخ‌هاي تصنعي و مصنوعي كه با روشي مكانيكي پردازش گرديده و پيش از كتف زدن يا اين كه بافتن پررنگ مي شوند.
ابريشم تصنعي و مصنوعي: ابريشم تصنعي و مصنوعي براي فرش‌هاي دارنده بافت كوتاه و متراكم به عمل مي‌رود.
كتف و تراكم فرش
كتف و تراكم دو دليل اصلي ديگر در بافت فرش ‌هاي ماشيني ميباشند. كتف به تعداد گره‌هاي جانور در هر متر مربع در پهنا فرش گفته ميشود. به عنوان مثال، يك فرش سه در چهار ۱۰۰۰ كتف دارنده ۳۰۰۰ گره در پهنا خويش ميباشد. تعداد گره‌هاي فرش را شاخه‌هاي فلزي بافندگي معلوم مي‌نمايند. از سوي ديگر، تراكم فرش به تعداد گره‌‌ها در هر متر مربع در زمان آن گفته مي گردد. مبرهن ميباشد كه تراكم فرش از كتف آن بيشتر خواهد بود.

هرچه تراكم و كتف فرش فراتر باشد، فشردگي گره‌هاي فرش بيشتر بوده و فرش استحكام بالاتري خواهد داشت. روي هم رفته، كتف فرش از اهميت بيشتري شامل است و كمپاني‌هاي قاليشويي نيز اين استدلال را در انتخاب ارزش شستشوي فرش ها در حيث مي گيرند.

ساختار فرش ماشيني
مال فرش ماشيني
فرش‌هاي ماشيني در واقع از به هم پيوستن سه حرفه نخ در جهات متفاوت تشكيل ميگردند. اين فن نخ‌ها مشتمل بر تار (عمودي)، پود (افقي) و خاب (پرز) مي باشند. بيان اين نكته موردنياز ميباشد كه اشكال محصول فرش مبتني بر مواد آيتم به كار گيري در‌اين فن نخ‌ها مشخص و معلوم ميشود.

نخ تار (چله) قسمتي از ساختار فرش ميباشد كه مقاومت طولي فرش را ضمانت مي‌نمايد. اين نصيب از اسكلت فرش به بيشترين نازكي ممكن نياز دارااست و به همين عامل الياف طبيعي مانند پنبه بيشتراز هر چيز ديگري براي آن گزينه به كار گيري قرار مي گيرند.

نخ پود مقاومت فرش را در سمت و سوي پهنا آن معلوم كرده و تحت عنوان حفظ كننده پرز فرش شناخته مي گردد. پلي استر بيش تر از مواد ديگر براي بافتن پود به عمل مي‌رود.

خاب (پرز) در واقع گزينش كننده فرآورده فرش بوده و به عبارتي چيزي ميباشد كه سطح فرش را مي‌پوشاند. از آن جا كه خاب، بخش بيروني فرش را دربر مي گيرد؛ بايستي در الياف آن از موادي استعمال شود كه انعطاف‌پذيري بالايي دارا هستند، به راحتي پاك مي گردند و همينطور از مقاومت بالايي در قبال فروغ خورشيد و رطوبت برخوردار مي باشند.

سرمشق و پباده سازي فرش
علاوه بر محصول فرش، الگوي آيتم به كارگيري بيش تر از هر چيز در گزينش فرش‌هاي ماشيني براي خانه نقش دارااست. در پيشين، پباده سازي فرش‌هاي ماشيني از فرش‌هاي دستباف الهام مي‌گرفتند كه پافشاري به سبك ترنج و كناره فرش داشتند. البته با سپري شد فرصت و تغيير تحول ذائقه عموم، الگوهاي فرش ماشيني نيز تغيير‌و تحول پيدا كردند.

طرح‌هاي امروزي مثلا گونه هاي هندسي، انواع هنري و شخصيت‌هاي كارتوني اين روز ها محبوبيت بيشتري دارا‌هستند. اگرچه فرش‌هاي ماشيني با پباده سازي امروزي در اكنون بسط مي‌باشند؛ البته طرح‌هاي سنتي، به ويژه طرح‌هاي فرش دستبافت شرقي هنوز مشتريان خاص خويش را داراست. طرح‌هايي مانند ماهي و نايين از الگوهاي دوست داستني فرش اهل ايران ميباشند.

تناسب فرش با اطراف
محصول فرش لازم خويش را با اعتنا به جاي قرارگيري و فضاي فضا آن تعيين فرماييد. در شرايطي كه قصد داريد فرش را در فضاي گشوده يا اين كه در حدود پنجره‌هاي بلندمرتبه قرار دهيد، بهتر ميباشد در‌پي فرش‌هايي با الياف تصنعي و مصنوعي مانند پلي استر يا اين كه ابريشم تصنعي باشيد. اين فرش‌ها توان بالاتري در رويا رويي با اشعه خورشيد دارا هستند و ديرتر مبتلا فرسايش ميشوند.

به همين ترتيب، فرش‌هاي آيتم به كار گيري در فضا‌هاي داخلي مانند اتاق خواب مي بايست متناسب با رنگ‌بندي ديوارها و وسايل تعيين شوند. در هر شكل، ميزان دارايي تخصيص يافته مهم ترين برهان در گزينش فرآورده فرش ميباشد.

محافظت از فرش
موارد ذيل را به خيال بسپاريد:

فرش‌ها را به دور از نوروروشنايي خورشيد و رطوبت نگه داريد.
همواره در سمت پرز فرش جاروبرقي بكشيد.
اساس مبل، ميز يا اين كه تخت را مستقيما بر روي فرش قرار ندهيد. براي اين مراد از يك طلق كلفت يا اين كه كارتون به كار گيري فرمائيد.
فرش‌ها را هر دو ماه يك توشه به بازه زماني چندين ساعت وارونه نمائيد تا ساختار تار و پود آن متعادل خواهد شد.
قاليشويي ‌هاي داراي اعتبار از دستگاه‌هاي توسعه يافته و ماده هاي شوينده متناسب با مال فرش به كارگيري مي‌نمايند. حفظ از فرش، فرايندي مستمر بوده و به همين خيال، بهتر ميباشد كه محافظت از آنان‌را به اشخاصي كارشناس بسپاريد. به حافظه داشته باشيد كه فرش را مستقيما روي زمين مشقت بار پهن نكنيد؛ به دليل آن كه زخم ديدن تار و پود فرش به ندرت سبب از در ميان رفتن تك تك فرش گردد.

برچسب: بهترين قاليشويي در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۱۰:۰۰ توسط:حامد موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :